Toelichting deelname Lichtroute 2024

Straat- en objectverlichting:

Een straat of buurt kan zich inschrijven voor een straat- en/of objectverlichting op grond van het volgende:

 • Deelnemers worden verzocht om een omschrijving van de straat/object verlichting te geven, zodat de jury beter op de hoogte is van de achtergrond van de versiering.
 • Wanneer een straat of buurt zowel een straat- als een objectverlichting opgeeft dient de objectverlichting qua ontwerp aan te sluiten bij het ontwerp van de straatverlichting.
 • De jurering voor de straatverlichting is op donderdag 5 september.
 •  De jurering voor de objectverlichting is op woensdag 4 september of
  donderdag 5 september,
 • Wanneer een straat of buurt zowel een straat-als objectverlichting opgeeft, is de jurering op donderdag 5 september.
 • Enkele dagen voor aanvang van het Septemberfeest krijgen de deelnemers van een objectverlichting bericht over de definitieve dag van jurering.
 • Er is een publieks- en een vakjury.
  • De publieksjury geeft één cijfer per straat of buurt voor het totaalplaatje. Hieruit volgt de publieksprijs.
  • De vakjury beoordeelt de uitvoering van de versiering. Er wordt gejureerd op basis van de volgende 4 aspecten: algemene indruk, originaliteit, afwerking en verlichting. De telling van de algemene indruk zal dubbel meewegen; concreet betekent dat deze voor 40% zal meetellen. De overige 3 aspect zullen gelijkwaardig voor de resterende 60% meetellen.
 • Bij de bepaling van het prijzengeld wordt rekening gehouden met de omvang van de straatversiering of het object. Om zo tot een eerlijk en evenwichtige verdeling van het prijzengeld te komen.

Tuinverlichting

De jurering voor de tuinverlichting is op dinsdag 2 september of
woensdag 3 september.
Enkele dagen voor aanvang van het Septemberfeest krijgen de deelnemers bericht over de definitieve dag van jurering.

Net als voorgaande jaren is er de mogelijkheid om deel te nemen met tuinverlichting voor een attentie.  Deze tuinen worden niet gejureerd maar de deelnemer ontvangt  een attentie als dank voor deelname. De attentie wordt op vrijdagmorgen 6 september thuis bezorgd.

Prijswinnaars

De bekendmaking van de prijswinnaars van de Lichtroute is donderdagavond 6 september tussen 00.30 en 01.00 uur tijdens de Buurtenavond in de feesttent.
De uitreiking van de bekers en wimpels is op vrijdag 6 september tussen 13.00 en 15.00 uur in de desbetreffende straat en tuin.

Prijzengeld

Eén van de doelstellingen van de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo is om een zo groot mogelijk deel van de opbrengst van het Septemberfeest weer ten goede te laten komen aan de bevolking van Borculo middels prijzengeld.

Daarom wordt de hoogte van het prijzengeld na afloop van het Septemberfeest vastgesteld. Tijdens een feestelijke avond op 17 oktober 2024 worden de prijzengelden uitgereikt aan de deelnemers, waarbij een deel op diezelfde dag wordt overgeboekt naar het bij ons bekende bankrekeningnummer.