Voorwaarden Deelname
Allegorische Optocht Septemberfeest

 

 1. Deelname aan de optocht is voor eigen risico. De organisatie is op géén enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan personen of goederen van derden die door deelname aan de optocht is ontstaan.
 2. De hoogte van de wagen mag maximaal 3,80 meter bedragen. De breedte maximaal 2,55 meter.
 3. Optochtwagens moeten de hele route zonder problemen kunnen afleggen. De afmetingen van de wagens mogen geen beletsel zijn. Deelnemers moeten zelf vooraf controleren of alle obstakels langs de route gepasseerd kunnen worden. Houd ook rekening met het feit dat er publiek langs de route staat.
 4. Indien een wagen te hoog is waardoor er schade ontstaat aan bijvoorbeeld straatverlichting, dan kan deze verhaald worden op de deelnemers van de wagen.
 5. Deelnemende optochtwagens worden verplicht een verbandtrommel en een brandblusser bij zich te hebben tijdens de optocht. Hierop wordt vooraf gecontroleerd door de organisatie.
 6. De wagens dienen uiterlijk om 13.15 uur klaar te staan op het opstelterrein. Deelnemers die te laat arriveren vallen buiten de prijzen.
 7. De jurering geschiedt op het opstelterrein. Tijdens de optocht is er een extra beoordelingsmoment die meetelt voor de einduitslag.
 8. De prijzen worden na afloop van de optocht in de feesttent bekendgemaakt.
 9. De deelnemers dienen aanwijzingen op te volgen van de optochtbegeleiders en de optochtcommissie.
 10. De optochtcommissie heeft het recht wagens of loopgroepen van deelname uit te sluiten bij een zedenkwetsend of demonstratief karakter.
 11. Het gebruik van confetti, stro, hooi etc. is niet toegestaan. Net als het uitdelen van flyers of pamfletten. Eventuele kosten voor het schoonmaken van de straat worden op de vervuiler verhaald en van het prijzengeld ingehouden.
 12. Het is niet toegestaan te collecteren door de deelnemers. Evenmin zijn reclame uitingen niet toegestaan, tenzij de deelnemer is aangemeld als reclamewagen.
 13. Muziek is alléén toegestaan tijdens de optocht en indien het bij de voorstelling hoort. Het geluidsniveau mag niet te hard zijn, dit ter beoordeling door de optochtcommissie. Deelnemers die (te) hard geluid produceren worden uit de optocht geweerd. Oude (sloop) auto’s mogen niet aan de optocht deelnemen.
 14. Toegestaan:
  • alcoholgebruik op het opstelterrein
  • (fris)drank in blikken, pakjes of plastic flessen
  • Plastic glazen
 15. Verboden:
  • alcoholgebruik op de openbare weg en tijdens de optocht
  • (fris)drank in glaswerk
  • alcoholmisbruik
 16. Chauffeurs van deelnemende optochtwagens kunnen worden gecontroleerd op alcoholgebruik door de organisatie.
 17. De politie kan gaan controleren op alcoholgebruik tijdens de optocht.
 18. De organisatie behoudt zich het recht voor, bij het niet nakomen bovengenoemde regels, deelnemers uit te sluiten voor de optocht, dan wel uit de optocht te halen.

Volg ons.