Voorwaarden Deelname
Allegorische Optocht Septemberfeest

 1. Deelname aan de optocht is voor eigen risico. De organisatie is op géén enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan personen of goederen van derden die door deelname aan de optocht is ontstaan.
 2. De hoogte van de wagen mag maximaal 3,80 meter bedragen. De breedte maximaal 2,55 meter.
 3. Indien een wagen te hoog is waardoor er schade ontstaat aan bijvoorbeeld straatverlichting, dan kan deze verhaald worden op de deelnemers van de wagen.
 4. Optochtwagens moeten de hele route zonder problemen kunnen afleggen. De afmetingen van de wagens mogen geen beletsel zijn. Deelnemers moeten zelf vooraf controleren of alle obstakels langs de route gepasseerd kunnen worden. Houd ook rekening met het feit dat er publiek langs de route staat.
 5. Deelnemende optochtwagens worden verplicht een verbandtrommel en een brandblusser bij zich te hebben tijdens de optocht. Hierop wordt vooraf gecontroleerd door de organisatie.
 6. De wagens dienen uiterlijk om 13.15 uur klaar te staan op het opstelterrein. Deelnemers die te laat arriveren vallen buiten de prijzen. De optocht start om 14.30 uur.
 7. De jurering geschiedt op het opstelterrein. Tijdens de optocht is er een extra beoordelingsmoment die meetelt voor de einduitslag.
 8. De prijzen worden na afloop van de optocht in de feesttent uitgereikt.
 9. De deelnemers dienen aanwijzingen op te volgen van de optochtbegeleiders en de optochtcommissie.
 10. De optochtcommissie heeft het recht wagens of loopgroepen van deelname uit te sluiten bij een
  zedenkwetsend of demonstratief karakter.
 11. Het gebruik van confetti, stro, hooi etc. is niet toegestaan. Net als het uitdelen van flyers of pamfletten. Eventuele kosten voor het schoonmaken van de straat worden op de vervuiler verhaald en van het prijzengeld ingehouden.
 12. Het is niet toegestaan te collecteren door de deelnemers. Evenmin zijn reclame uitingen niet toegestaan, tenzij de deelnemer is aangemeld als reclamewagen.
 13. Muziek is alléén toegestaan tijdens de optocht en indien het bij de voorstelling hoort. Het geluidsniveau mag niet te hard zijn, dit ter beoordeling door de optochtcommissie. Deelnemers die (te) hard geluid produceren worden uit de optocht geweerd.
 14. Deelnemen aan de optocht met oude auto’s of op een andere wijze milieu vervuilende voertuigen is niet toegestaan.
 15. Zodanig drankgebruik voor of tijdens de optocht, waardoor de veiligheid van deelnemers en/of toeschouwers in gevaar komt, leidt tot uitsluiting van deelname of verwijdering uit de optocht. Er kunnen onverwachte controles gehouden worden door de politie. De organisatie acht zich niet verantwoordelijk voor het (wan)gedrag van deelnemers aan de optocht, zowel tijdens de optocht, als tijdens het wachten voor de start.
 16. Toegestaan:
  • alcoholgebruik op het opstelterrein
  • (fris)drank in blikken, pakjes of plastic flessen
  • Plastic glazen
 17. Verboden
  • alcoholgebruik op de openbare weg en tijdens de optocht
  • (fris)drank in glaswerk
  • alcoholmisbruik
 18. De politie kan gaan controleren op alcoholgebruik tijdens de optocht.
 19. Het organisatiecomité is gerechtigd om de criteria zelfs vlak voor de optocht te veranderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de verdeling over de verschillende categorieën niet optimaal is.
 20. Deelnemers en/of voertuigen die niet voldoen aan de voorwaarden voor deelname zullen in ieder geval worden uitgesloten van jurering en in sommige gevallen ook van deelname worden uitgesloten. Eén en ander is volledig ter beoordeling van het bestuur van de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo en zijn medewerkers.

Volg ons.