• banner septemberfeest
 • banner septemberfeest
 • banner septemberfeest
 • banner septemberfeest
 • Prijsuitreiking Septemberfeest 2019

  donderdag 17 oktober 2019

 • Prijsuitreiking Septemberfeest 2019

  donderdag 17 oktober 2019

 • Prijsuitreiking Septemberfeest 2019

  donderdag 17 oktober 2019

 • Prijsuitreiking Septemberfeest 2019

  donderdag 17 oktober 2019

Toelichting deelname Septemberfeest 2019

Straat- en objectverlichting:

Een straat of buurt kan zich inschrijven voor een straat- en/of objectverlichting op grond van het volgende:

 • Deelnemers worden verzocht om een omschrijving van de straat/object verlichting te geven, zodat de jury beter op de hoogte is van de achtergrond van de versiering.
 • Wanneer een straat of buurt zowel een straat- als een objectverlichting opgeeft dient de objectverlichting qua ontwerp aan te sluiten bij het ontwerp van de straatverlichting.
 • De jurering voor de objectverlichting is op woensdag 4 of donderdag 5 september, voor de straatverlichting is deze op donderdag 5 september. 
 • Wanneer een straat of buurt zowel een straat-als objectverlichting opgeeft, is de jurering op donderdag 5 september.
 • Enkele dagen voor aanvang van het Septemberfeest krijgen de deelnemers bericht over de definitieve dag van jurering.
 • Er is een publieks- en een vakjury.
  • De publieksjury geeft één cijfer per straat of buurt voor het totaalplaatje. Hieruit volgt de publieksprijs. 
  • De vakjury beoordeelt de uitvoering van de versiering. Er wordt gejureerd op basis van de volgende 4 aspecten: algemene indruk, originaliteit, afwerking en verlichting. De telling van de algemene indruk zal dubbel meewegen; concreet betekent dat deze voor 40% zal meetellen. De overige 3 aspect zullen gelijkwaardig voor de resterende 60% meetellen.
 • Net als voorgaande jaren, zal er voor nieuwe straten of buurten een éénmalige aanmoedigingspremie worden uitgekeerd. Deze bedraagt voor een nieuwe straatversiering € 150 en voor een nieuwe objectversiering € 75,-
 • Bij de bepaling van het prijzengeld wordt rekening gehouden met de omvang van de straatversiering of het object. Om zo tot een eerlijk en evenwichtige verdeling van het prijzengeld te komen.

Tuinverlichting

De jurering voor de tuinverlichting is op dinsdag 3 of woensdag 4 september. 
Enkele dagen voor aanvang van het Septemberfeest krijgen de deelnemers bericht over de definitieve dag van jurering.

Net als voorgaande jaren worden de tuinen met 70 punten of minder uitgesloten van jurering. Deze tuinen ontvangen een attentie. Tuinen met meer dan 70 punten worden beoordeeld door een jury en komen in aanmerking voor een geldprijs.

Optocht

De optocht is op zaterdag 7 september om 14.30 uur en hierbij de volgende toelichting:

 • De optochtcategorieën zijn: “Grote wagens”, “Kleine wagens” en “Loopgroepen”
 • Een optochtwagen voor de categorie “Grote wagens” moet een oppervlakte hebben van minimaal 18m². Hierbij wordt de bovenkant van de wagen gemeten waar de voorstelling op staat. De tractor of ander trekkend voertuig moet niet mee gemeten worden. Het gaat alleen om de voorstelling.
 • Voor de categorie “Kleine wagens” geldt een minimale oppervlakte van 6 m². Wagens die kleiner zijn, zullen worden ingedeeld bij de categorie loopgroepen.
 • De hoogte van de wagen mag maximaal 3,80 meter bedragen en de breedte maximaal 2,55 meter.
 • Zie verder de Voorwaarden voor deelname aan de optocht.

Prijzengeld

Één van de doelstellingen van de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo is om een zo groot mogelijk deel van de opbrengst van het Septemberfeest weer ten goede te laten komen aan de bevolking van Borculo middels prijzengeld.

Daarom wordt de hoogte van het prijzengeld na afloop van het Septemberfeest vastgesteld. Tijdens een feestelijke avond op de 17 oktober 2019 worden de prijzengelden uitgereikt aan de deelnemers, waarbij een deel op diezelfde dag wordt overgeboekt naar het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Volg ons.