• banner septemberfeest
  • banner septemberfeest
  • banner septemberfeest
  • banner septemberfeest
  • banner septemberfeest
  • banner septemberfeest
  • banner septemberfeest
  • banner septemberfeest

DONDERDAG 5 SEPTEMBER

KERMIS vanaf 13:00 uur

Feestmiddag voor Senioren
13:30 uur

Feestmiddag voor Senioren

De feestmiddag voor senioren begint om 13.30 uur m.m.v. ALWIE KROEZE en RUUD APPELHOF

De kosten voor deze compleet verzorgde middag zijn € 6,00 per persoon. De geserveerde hapjes zijn aangeboden door Friesland Campina en Offerman en de bloemetjes op de tafels door HB-Shop. Uiteraard ontbreekt ook dit jaar de verloting niet; het entreebewijs is tevens lotnummer.

Voor deze middag is een vast aantal kaarten te koop. Deze kaarten zijn in principe alleen te koop voor (oud-)Borculoërs. De feesttent is open vanaf 13.00 uur en het programma start om 13.30 uur. De middag is om ca. 16.30 uur afgelopen.

De kaartverkoop start op 10 augustus bij onderstaande adressen:


20:00 uur

Officiële Opening Septemberfeest 2019

Het Septemberfeest zal dit jaar, door Wethouder A. Bosman, officiëel worden geopend in de feesttent. Muziekvereniging VOLHARDING zorgt voor de muzikale ondersteuning.


Duo Freakshow Sensatie Show
20:30 uur

Duo Freakshow Sensatie Show

Zij is een van de 3 voor zover bekend wereldwijd bekende artiesten welke geblinddoekt messen werpt op haar assistent Vince, en gelukkig mist ze meestal ternauwernood.

In dit schouwspel komen de volgende items o.a. voorbij: messenwerpen,bijlen gooien, scherp schieten,zweep slaan, vuur vreten en vuur spuwen, magic en comedy, spanning en sensatie gegarandeerd met publieksparticipatie en interactie


vanaf 20:30 uur

Lichtroute

Ook dit jaar bestaat de lichtroute uit vele een verlichte straten, objecten en tuinen. De lichtroute gaat door alle wijken van Borculo. In de lichtroute wordt ook gecollecteerd ten behoeve van het Septemberfeest. Het geld komt volledig ten goede aan de deelnemers! Dus geef met gulle hand.

De bekendmaking van de prijswinnaars van de verlichtingsroute is tussen 00.30 en 01.00 uur tijdens de stratenavond. De uitreiking van de bekers en wimpels is op vrijdag 6 september tussen 13.00 en 15.00 uur in de desbetreffende straat en tuin.

Wil je meedoen aan de verlichtingsroute? Opgave voor de verlichtingsroute kan met behulp van het digitale deelnameformulier op onze website.


Vuurwerkshow
~ 21:30 uur

Vuurwerkshow

Na de opening is er op het ijsbaanterrein aan de Hoflaan een prachtige vuurwerkshow. De show begint rond 21.30 uur.


22:00 uur

Buurtenavond met PROOST!

De Buurtenavond begint om 22:00 uur met muziek van PROOST!. Voor deze avond krijgen de deelnemende straten en buurten een speciale uitnodiging. Maar natuurlijk is iedereen van harte welkom!

Hoogtepunt is de bekendmaking van de prijswinnaars van de Lichtroute. Tussen 00.30 en 01.00 uur zijn de prijswinnaars bekend van de straten, tuinen en objecten. De bekendmaking is ‘s nachts in de feesttent.

De uitreiking van de bekers en wimpels is op vrijdag 6 september tussen 13.00 en 15.00 uur in de desbetreffende straat en tuin.

Volg ons.